Kadrę naszego żłobka stanowią wykształceni, doświadczeni i troskliwi Opiekunowie dziecięcy oraz Pielęgniarki, dla których istotne jest by dziecko, w ciepłej i przyjaznej atmosferze, mogło rozbudzać swoją ciekawość i swój potencjał. Podejmowane przez nasz Zespół działania mają na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego i umysłowego każdego z naszych dzieci oraz zaszczepienie umiejętności współpracy i prób budowania relacji z innymi dziećmi.

Istotne jest dla nas, by czas spędzany w żłobu był czasem zabawy, radości i nawiązywania nowych relacji z rówieśnikami.

Ciocia Beata

Ukończyła Pielęgniarstwo. Podczas swoich studiów nabyła wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa oraz opieki nad małymi dziećmi. Wiedzę zdobytą przez cały okres edukacji doskonaliła przez praktyki zawodowe, w tym kilkukrotnie na oddziale pediatrycznym.

Mówi o sobie: „Jestem osobą kreatywną, uśmiechniętą oraz otwartą, co ułatwia mi pracę z dziećmi. Bardzo lubię gry zespołowe oraz zagadki logiczne. Od zawsze chciałam pracować z dziećmi, organizować ich czas, motywować do wspólnej zabawy.”

Podczas zabawy motywuje podopiecznych do aktywności, pobudzając ich wyobraźnie oraz rozwój psychomotoryczny. Każde dziecko traktuje indywidualnie, zgodnie z jego usposobieniem i potrzebami. W pracy kieruje się sentencją: „W naszych dzieciach drzemie nasza przyszłość”.

Ciocia Natalia

Ukończyła studia na kierunku Pedagogika z wychowaniem plastycznym. Po zdobyciu dyplomu swoją wiedzę rozwijała podczas pracy w żłobkach i przedszkolach. Jest bardzo cierpliwą, wrażliwą, odpowiedzialną i pracowitą osobą. W wolnym czasie odwiedza muzea, teatry i uczestniczy w licznych warsztatach plastycznych.

O sobie: „Praca z dziećmi to moja pasja. Wspólne zabawy z maluchami, uczestnictwo we wspólnych zajęciach, zwłaszcza tych plastycznych sprawiają mi ogromną radość i motywują do większego rozwoju. Lubię pracę twórczą i kreatywną zwłaszcza w towarzystwie najmłodszych dzieci!”

Ciocia Kasia 

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku położnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując jako niania. Jest osobą cierpliwą, opanowaną i uśmiechniętą. W wolnych chwilach uwielbia czytać książki, haftować oraz wykonywać prace manualne i plastyczne.

O sobie: „Praca z małymi dziećmi oraz możliwość obserwacji ich rozwoju i zdobywania przez nie nowych umiejętności sprawia mi ogromną przyjemność i satysfakcję. Staram się, by dzieci czuły się przy mnie bezpiecznie i otoczone opieką oraz troską.”

Wujek Sławek

Ukończył studia na kierunkach pedagogika społeczno-opiekuńcza oraz interwencja kryzysowa. Absolwent studiów podyplomowych o specjalności oligofrenopedagogika. Podczas nauki odbywał praktyki w placówkach pomocy społecznej, a także w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza.

Mówi o sobie: „Podczas swoich doświadczeń zawodowych nauczyłem się odpowiedzialności, rzetelności, a także cierpliwości. Na co dzień jestem osobą wesołą i uśmiechniętą, pełną pozytywnej energii, którą chciałbym przekazywać dzieciom. Praca z najmłodszymi przynosi mi wiele radości i satysfakcji.”

Ciocia Agnieszka

Studentka terapii zajęciowej. W swojej pracy z dziećmi skupia się na integracji i aktywizacji rozwoju fizycznego, psychomotorycznego oraz sensorycznego dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Posiada spore doświadczenie zawodowe zdobyte w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II na oddziale rehabilitacji dzieci, oraz w placówkach edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym oraz Zespole Szkół Specjalnych.

Mówi o sobie: „Praca z dziećmi to dla mnie ogromne wyzwanie i satysfakcja, ponieważ możliwości rozwoju każdego z nich są nieograniczone i zaskakujące. Wiążę swoją przyszłość z podjęciem edukacji na studiach podyplomowych z kierunku integracji sensorycznej, która opiera się na rehabilitacji dzieci z zaburzeniami odbierania i odczytywania bodźców zmysłu, oraz kinestezji, czyli poczucia ruchu”.
Jest osobą bardzo wesołą i pogodną, a swoją pozytywną energię przekłada w pracy na samopoczucie dzieci.
Ciocia Magda
Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Jej droga zawodowa związana była z pracą z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach edukacyjnych, a chęć pracy z najmłodszymi spowodowała, że zdecydowała się na podjęcie studiów podyplomowych na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera, a także:
 Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Praktyki zawodowe odbywała m.in. w szkołach podstawowych i przedszkolu. Zajęcia prowadzone w klasie o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością uwrażliwiły ją, nauczyły cierpliwości, a także pokazały, że każde dziecko z dysfunkcją ma w sobie możliwości i to właśnie zadaniem nauczyciela jest wydobycie z każdego dziecka maksimum zdolności, jakie w sobie kryje. Uważa, że w pracy opiekunki dziecięcej najważniejsze są uśmiechnięte dzieci, ponieważ „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Kadrę naszego żłobka stanowią wykształceni, doświadczeni i troskliwi Opiekunowie dziecięcy oraz Pielęgniarki, dla których istotne jest by dziecko, w ciepłej i przyjaznej atmosferze, mogło rozbudzać swoją ciekawość i swój potencjał. Podejmowane przez nasz Zespół działania mają na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego i umysłowego każdego z naszych dzieci oraz zaszczepienie umiejętności współpracy i prób budowania relacji z innymi dziećmi.

Istotne jest dla nas, by czas spędzany w żłobu był czasem zabawy, radości i nawiązywania nowych relacji z rówieśnikami.

Ciocia Beata

Ukończyła Pielęgniarstwo. Podczas swoich studiów nabyła wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa oraz opieki nad małymi dziećmi. Wiedzę zdobytą przez cały okres edukacji doskonaliła przez praktyki zawodowe, w tym kilkukrotnie na oddziale pediatrycznym.

Mówi o sobie: „Jestem osobą kreatywną, uśmiechniętą oraz otwartą, co ułatwia mi pracę z dziećmi. Bardzo lubię gry zespołowe oraz zagadki logiczne. Od zawsze chciałam pracować z dziećmi, organizować ich czas, motywować do wspólnej zabawy.”

Podczas zabawy motywuje podopiecznych do aktywności, pobudzając ich wyobraźnie oraz rozwój psychomotoryczny. Każde dziecko traktuje indywidualnie, zgodnie z jego usposobieniem i potrzebami. W pracy kieruje się sentencją: „W naszych dzieciach drzemie nasza przyszłość”.

Ciocia Natalia

Ukończyła studia na kierunku Pedagogika z wychowaniem plastycznym. Po zdobyciu dyplomu swoją wiedzę rozwijała podczas pracy w żłobkach i przedszkolach. Jest bardzo cierpliwą, wrażliwą, odpowiedzialną i pracowitą osobą. W wolnym czasie odwiedza muzea, teatry i uczestniczy w licznych warsztatach plastycznych.

O sobie: „Praca z dziećmi to moja pasja. Wspólne zabawy z maluchami, uczestnictwo we wspólnych zajęciach, zwłaszcza tych plastycznych sprawiają mi ogromną radość i motywują do większego rozwoju. Lubię pracę twórczą i kreatywną zwłaszcza w towarzystwie najmłodszych dzieci!”

Ciocia Kasia 

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku położnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując jako niania. Jest osobą cierpliwą, opanowaną i uśmiechniętą. W wolnych chwilach uwielbia czytać książki, haftować oraz wykonywać prace manualne i plastyczne.

O sobie: „Praca z małymi dziećmi oraz możliwość obserwacji ich rozwoju i zdobywania przez nie nowych umiejętności sprawia mi ogromną przyjemność i satysfakcję. Staram się, by dzieci czuły się przy mnie bezpiecznie i otoczone opieką oraz troską.”

Wujek Sławek

Ukończył studia na kierunkach pedagogika społeczno-opiekuńcza oraz interwencja kryzysowa. Absolwent studiów podyplomowych o specjalności oligofrenopedagogika. Podczas nauki odbywał praktyki w placówkach pomocy społecznej, a także w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza.

Mówi o sobie: „Podczas swoich doświadczeń zawodowych nauczyłem się odpowiedzialności, rzetelności, a także cierpliwości. Na co dzień jestem osobą wesołą i uśmiechniętą, pełną pozytywnej energii, którą chciałbym przekazywać dzieciom. Praca z najmłodszymi przynosi mi wiele radości i satysfakcji.”

Ciocia Agnieszka

Studentka terapii zajęciowej. W swojej pracy z dziećmi skupia się na integracji i aktywizacji rozwoju fizycznego, psychomotorycznego oraz sensorycznego dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Posiada spore doświadczenie zawodowe zdobyte w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II na oddziale rehabilitacji dzieci, oraz w placówkach edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym oraz Zespole Szkół Specjalnych.

Mówi o sobie: „Praca z dziećmi to dla mnie ogromne wyzwanie i satysfakcja, ponieważ możliwości rozwoju każdego z nich są nieograniczone i zaskakujące. Wiążę swoją przyszłość z podjęciem edukacji na studiach podyplomowych z kierunku integracji sensorycznej, która opiera się na rehabilitacji dzieci z zaburzeniami odbierania i odczytywania bodźców zmysłu, oraz kinestezji, czyli poczucia ruchu”.
Jest osobą bardzo wesołą i pogodną, a swoją pozytywną energię przekłada w pracy na samopoczucie dzieci.

 

Ciocia MagdaAbsolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Jej droga zawodowa związana była z pracą z dziećmi i młodzieżą , a chęć pracy z najmłodszymi spowodowała, że zdecydowała się na podjęcie studiów podyplomowych na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera, a także:
 Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Praktyki zawodowe odbywała m.in. w szkołach podstawowych i przedszkolu. Zajęcia prowadzone w klasie o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością uwrażliwiły ją, nauczyły cierpliwości, a także pokazały, że każde dziecko z dysfunkcją ma w sobie możliwości i to właśnie zadaniem nauczyciela jest wydobycie z każdego dziecka maksimum zdolności, jakie w sobie kryje. Uważa, że w pracy opiekunki dziecięcej najważniejsze są uśmiechnięte dzieci, ponieważ „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.