Projekt „ Integracyjny Żłobek TeReFeRe –szansą na dobry start dla dzieci i ich mam” skierowany jest do  Mam, które po okresie pozostawania z małym dzieckiem w domu, zdecydowały się na poszukiwanie i podjęcie pracy, lub powrót na wcześniej zajmowane stanowisko. Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym Mamy będą mogły zostawić swoje pociechy pod opieką wykwalifikowanego personelu na czas poszukiwania nowej lub ponownego podjęcia wcześniej wykonywanej pracy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, dzięki czemu koszty związane z opłatą za opiekę nad dzieckiem są minimalne. Miesięczna opłata wynosi 330,22 zł. Dla każdej z mam, która zakwalifikuje się do udziału w projekcie zapewnimy opiekę nad dzieckiem w wieku 1-3 lat 5 razy w tygodniu (pon-pt), w godzinach od 7:00 – 18.00.
Głównym założeniem projektu Terefere jest zlikwidowanie barier:

  • finansowej, związanej z wysokimi kosztami wynajęcia opiekunki lub oddania dziecka do żłobka, które obciążają domowy budżet,
  • mentalnej, wynikającej z obaw Rodziców przed powierzeniem małego dziecka niesprawdzonym, lub niewykwalifikowanym opiekunom.

Jesteśmy przekonani, że niskie opłaty pobierane w Żłobku TeReFeRe, odpowiedni dobór kadry, jej wysokie kwalifikacje, solidność i właściwe podejście do dzieci w połączeniu z doświadczeniem psychologicznym pracowników Krakowskiego Centrum Psychologicznego SALVATE pozwolą osiągnąć zamierzony cel, jakim jest stworzenie ciepłego, przyjaznego i profesjonalnego miejsca, w którym każda Mama może bez obaw zostawić swoje dziecko.