Cena abonamentu:  330,22 zł za miesiąc.

Wpisowe: 300 zł (Płatne raz w roku)

Wyżywienie: 14 zł (Koszt całodziennego wyżywienia)