Program opieki i nauki dzieci w naszym żłobku jest oparty o zasady zdrowego trybu życia, z uwzględnieniem specjalnego programu rozwoju i rehabilitacji ruchowej. W żłobku Integracyjnym, w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia odbywają się w mniejszych w grupach. Dodatkowo, jako element integracji, wdrożony jest program wychowawczy, zawierający codzienne ćwiczenia fizyczne, z elementami zabawy, dostosowane do wspólnych warsztatów dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.

Integracja w naszym żłobku realizowana jest jako forma wspólnej nauki i zabawy. Dzięki temu pozwala ona na możliwość uczestniczenia w naturalnych warunkach społecznych w zróżnicowanej grupie dziecięcej, ucząc akceptacji i tolerancji i niosąc korzyść zarówno dzieciom w normie rozwojowej jak i dzieciom ze szczególnymi potrzebami. Dzieciom potrzebującym wsparcia zapewniamy opiekę specjalistów, min.: pedagogów specjalnych, psychologa dziecięcego, logopedy fizjoterapeuty oraz terapeuty SI (integracji sensorycznej)